Servicii prin parteneri

Pentru a lărgi gama de servicii oferite, Conef Gaz are un parteneriat cu Elcomex EN S.R.L. pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor clienților noștri în domeniul furnizării de energie electrică. Pentru mai multe informații accesați www.elc.ro

Alte servicii pe care Conef Gaz le oferă în parteneriat cu Consult Energ S.R.L. şi Elnet Instal S.R.L. sunt:

Pentru mai multe informații accesați www.casaeconomica.ro , www.elnetinstal.ro , Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 29/08/2008 a fost publicată OG nr. 22/2008, privind Eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, care prin art. 9 stabileşte modalităţile de punere în aplicare a măsurilor de îmbunatăţire a eficienţei energtice, de către furnizorii de energie.

Ordonanţa de Guvern nr. 22/2008 (Monitorul Oficial):

„Art. 9. (1) .... societăţile de vânzare a energiei iau măsuri pentru eficientizarea consumului propriu de energie şi trebuie:

[...] c) să pună în aplicare în condiţiile prezentei ordonanţe, direct şi/sau indirect, prin alţi furnizori de servicii energetice sau de măsuri de îmbunatăţire a eficienţei energetice, următoarele:                       
(i) să ofere servicii energetice la preţuri competitive consumatorilor finali şi să promoveze aceste servicii sau;

(ii) să furnizeze către consumatorii finali audituri energetice la preţuri competitive, desfăşurate în mod independent [...]”

 Astfel, Conef Gaz vine în întâmpinarea dvs. oferindu-vă prin partenerii săi specializaţi, următoarele servicii:

În drumul său de la zăcământ până la arzătorul din compania dumneavoastră, gazul natural are traseul:

Extracție - separare
transport și distribuție

informații utile