Gaze naturale

"Gaze Naturale” - substanţe minerale combustibile constituite în amestecuri de hidrocarburi naturale acumulate în scoarţa terestră şi care, în condiții de suprafață, se prezintă în stare gazoasă, întrunind proprietățile fizice şi chimice prevăzute de S.R. 3317/2003. Gazele naturale s-au format în urma unui proces complex de acumulare, degradare şi distilare a biomasei animale şi vegetale in condiţii de anaerobioză, la presiuni şi temperaturi deosebit de ridicate. Gazele naturale fac parte din grupa combustibililor fosili sau clasici. Gazele naturale reprezintă o sursă binecuvântată de energie, de care, cu toții avem nevoie. Din fericire, ţara noastră dispune de gaze naturale, iar producţia proprie asigura cca. 70% din necesarul de consum la nivel de țară, diferenţa de 30% fiind nevoie să se asigure din import.

Calitatea gazelor naturale

Gazele naturale trebuie să respecte condiţiile minime de calitate prevazute în Acordul tehnic de exploatare a punctelor de predare/preluare comercială și în Anexa 5 a Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România. 

Citiți și:

Cerinţe minime de calitate a gazelor naturale
Facturarea gazelor naturale

În drumul său de la zăcământ până la arzătorul din compania dumneavoastră, gazul natural are traseul:

Extracție - separare
transport și distribuție

informații utile