Managementul calității

Începand cu anul 2007, am pus în aplicare noul nostru Sistem Integrat de Management (SIM), care odată cu aplicarea sa deplină a creat un cadru unic pentru fiecare proces CONEF GAZ (CG). SIM include cerinţe referitoare la modul în care înţelegem să tratăm cu profesionalism si seriozitate cerintele clientilor nostrii, oferind o abordare sistematică privind reducerea riscului de mediu şi de îmbunătăţire a performanţei organizatiei.

SIM a evoluat permanent, pornind de la fundamentul oferit de cerințele standardelor de referință ISO 9001:2000 (acum și ISO 9001:2008) și ISO 14001: 2004 şi este un sistem integrat, ce utilizează valențele managementului tânăr și modern în practicile organizatorice. Punerea în aplicare progresivă a SIM, ne va ajuta să consolidăm nivelul performanței, ca o garanție a profesionalismului și seriozității serviciilor oferite.

Valorile noastre

Felul în care lucrăm împreună se bazează pe împărtăşirea unui set de valori comune, inerente identităţii organizaţiei noastre. Suntem dedicaţi valorilor noastre, de la modul în care concepem strategiile de dezvoltare a companiei noastre, la felul în care ne tratăm angajaţii.

Integrite
Suntem oneşti, acţionăm conform principiilor etice şi ne supunem legilor. Ne onorăm angajamentele şi ne asumăm personal responsabilitatea pentru acţiunile noastre.
 
Deschidere
Suntem deschişi la nou şi la schimbări. Suntem cinstiţi unii cu alţii şi ne împărtăşim unii altora cunoştinţele şi experienţa.

Încredere şi respect reciproc
Ne comportăm cinstit şi civilizat unii cu alţii. Avem încredere în colegii noştri şi acţionăm la rândul nostru de manieră onestă.

Responsabilitate socială
Ne asumăm răspunderea pentru colegii, clienţii si furnizorii noştri, precum şi pentru mediul şi comunităţile în care trăim şi lucrăm. Încercăm să îmbunătăţim calitatea vieţii acolo unde acţionăm. Scopul nostru este să asigurăm un mediu sănătos şi sigur pe termen lung. Luăm în consideraţie necesităţile generaţiei de azi. În aceeaşi măsură ne recunoaştem responsabilitatea faţă de generaţia viitoare.

Managementul de mediu
CG a stabilit strategia sa de mediu în 2007, a identificat aspectele de mediu semnificative , posibile situaţii de urgenţă la care organizaţia trebuie să răspundă şi a decis să rămână concentrată pe nevoile mediului înconjurător, de afaceri, prin gestionarea selectivă a resurselor şi deşeurilor şi prin asigurarea conformităţii cu cerinţele legale şi reglementate.

Răspundem provocărilor emergente (cerinţe legale şi reglementate)
Ca parte a SIM, am abordat o formă unitară pentru modul prin care identificăm, monitorizăm şi a modului prin care intelegem să răspundem la problemele de mediu emergente, cum ar fi drepturile de acces la resurse, pentru a putea asigura evaluarea corecta a problematicii sociale.
Pe unele aspecte, răspunsul nostru, la începutul fiecărui an, prin obiectivele si cerintele pe care am înţeles să ni le asumăm, ne-a permis să fim mai bine pregătiţi pentru conformarea cu cerinţele legale şi reglementate ce guvernează industria în care activăm.
 
Conformitatea cu Regulamentele Autorităţii Naţionale de Reglementare este, desigur, un aspect fundamental de menţinere a privilegiului nostru de a opera pe piaţa furnizorilor de gaze naturale din România. Ca atare, mai mult decât un aspect de bază- acela de a fi un operator responsabil, conformitatea cu cerinţele legale şi reglementate stă la baza tuturor eforturilor noastre de a lua o poziţie progresistă şi de susţinere pe termen lung a valorii în afaceri.

Ne ghidăm şi după următoarele principii în managementul Conef Gaz:
Focalizare către client - Organizaţia depinde de clienţii săi şi din acest motiv trebuie identificate cerinţele prezente şi viitoare ale clienţilor, asigurându-se satisfacerea lor integrală.
Implicarea personalului - Lucrătorii de la toate nivelurile reprezintă elementul central al unei organizaţii şi implicarea lor totală permite ca abilităţile lor să fie valorificate pentru maximizarea rezultatelor organizaţiei.
Abordare procesuală - Un rezultat dorit este obţinut mai eficient atunci când resursele şi activităţile corespunzătoare sunt abordate ca un proces.

Abordare sistemică 
Identificarea, înţelegerea şi conducerea sistemului de procese intercorelate pentru un anumit obectiv, contribuie la asigurarea eficienţei şi eficacităţii organizaţiei.
Îmbunătăţire continuă - Organizaţia trebuie să urmărească îmbunătăţirea continuă a tuturor proceselor sale, începând cu studiile de marketing pentru identificarea cerinţelor şi până în etapa utilizării; procesul îmbunătăţirii continue trebuie abordat prin prisma ciclului PEVA: Planificare- Executare - Verificare - Acţiune.

Argumentare cu date 
Deciziile trebuie să se bazeze pe analiza datelor şi informaţiilor; se recomandă ca înainte de a fi utilizate pentru rezolvarea problemelor şi luarea de decizii, datele să fie verificate riguros. Relaţii cu furnizorii reciproc avantajoase - Asemenea relaţii au un impact favorabil asupra capacităţii organizaţiei şi a furnizorilor săi de a obţine rezultatele aşteptate.

Prevenirea poluarii 
Prin orice acţiune sau proces al organizaţiei analizăm, identificăm şi implementăm pentru ca mai apoi să măsurăm rezultatele ce le obţinem pentru a gestiona factorii prin care CG poate avea un impact, de orice fel, asupra mediului, dar în special de a preîntâmpina poluarea, fie ea şi în formă accidentală.

Politica la dispoziţia publicului
Managementul la cel mai înalt nivel din CG a stabilit şi şi-a asumat o Declaraţie de Politică a Sistemului Integrat de Management al CG, document public în toate spaţiile de lucru ale organizaţiei şi care poate fi accesat şi pe site-ul organizaţiei pe link-ul: DECLARAŢIA DE POLITICA A SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CONEF GAZ S.R.L.
 
Vedeți și:
Standard de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale
Indicatori de performanţă Conef Gaz pentru anul 2008
Indicatori de performanţă Conef Gaz pentru anul 2009
Indicatori de performanţă Conef Gaz pentru anul 2010
Indicatori de performanţă Conef Gaz pentru anul 2011
Indicatori de performanţă Conef Gaz pentru anul 2012
Indicatori de performanţă Conef Gaz pentru anul 2013
Indicatori de performanţă Conef Gaz pentru anul 2014
Indicatori de performanţă Conef Gaz pentru anul 2015
Indicatori de performanţă Conef Gaz pentru anul 2016
Indicatori de performanţă Conef Gaz pentru anul 2017
Indicatori de performanţă Conef Gaz pentru anul 2018
Indicatori de performanţă Conef Gaz pentru anul 2019
Indicatori de performanţă Conef Gaz pentru anul 2020
Indicatori de performanţă Conef Gaz pentru anul 2021

 
 
În drumul său de la zăcământ până la arzătorul din compania dumneavoastră, gazul natural are traseul:

Extracție - separare
transport și distribuție

informații utile