Facturarea gazelor naturale

Începând cu 1 iulie 2008 prin intrarea în vigoare a Ordinului ANRE nr. 62/2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 1 iulie 2008, prin care a fost reglementată conversia cantităţilor de gaze naturale în unităţi de energie, a completat şi închis cercul reglementărilor destinate punerii în aplicare a prevederilor din Legea gazelor. Regulamentul are menirea de a stabili condiţiile de măsurare și de conversie în unităţi de energie a cantităților de gaze naturale vehiculate în România.

În acest sens, ANRE a emis Ordinul nr. 56/2008 prin care a aprobat "Metodologia pentru trecerea de la facturarea cantităţilor de gaze naturale în unități volumetrice, la facturarea în unități de energie", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 12 iunie 2008. 
Emiterea acestei metodologii are drept menire, stabilirea măsurilor necesare trecerii, începând cu data de 1 iulie 2008, de la exprimarea preţurilor și tarifelor reglementate din lei/unitate de volum, în lei/unitate de energie şi a facturării contravalorii gazelor naturale livrate şi a serviciilor prestate în unități de energie.
 
Facturarea în energie a gazelor naturale (lei/MWh)
 
În funcție de zonele de producţie sau de punctele în care se realizează importul, gazele naturale au putere calorifică diferită. Introducerea noului sistem impune furnizorilor facturarea către consumator atât a cantității de gaz consumat, dar și a calității acestuia. Calitatea este data de Puterea Calorifică Superioară (PCS) şi exprimă cantitatea de energie obţinută prin arderea unui metru cub de gaze naturale. Cu cât puterea energiei obţinută din ardere este mai mare cu atât PCS-ul gazului utilizat este mai mare. Utilizarea măsurarii în megawați-ora (MWh) asigură plata gazelor naturale în funcție de calitatea acestora și nu în funcție de volum. Sursele de gaze naturale sunt diferite ca proveniență (interne și import) și există diferenţe de calitate. Plătind însă energia gazului furnizat, plătiţi în fapt calitatea acestuia.
 
Calculul energiei gazelor furnizate
Conversia volumelor de gaze naturale în unitaţi de energie se face aplicând formula:    E = V(b) x PCS
unde: E = energia gazelor naturale - în kWh;
          V(b) = volumul corectat (volumul măsurat în condiții de bază) - în mc;
          PCS = puterea calorifică superioară la temperatura de combustie de 15°C - în kWh/mc.
 
          Ex :  1 mc       x     10,5 KWh/mc           = 10,500 KWh
                  1 mii mc  x     10,5 MWh/1000 mc = 10,500 MWh

În drumul său de la zăcământ până la arzătorul din compania dumneavoastră, gazul natural are traseul:

Extracție - separare
transport și distribuție

informații utile